ondersteuning van trainers, coaches en adviseurs

+31 - 6 - 333 088 46 info@deploegsmid.nl

Wij creëren een doorbraak

high impact interventies als onderdeel van ontwikkel- en verandertrajecten

Wij zijn de PloegSmid

Wij ondersteunen trainers en coaches bij het creëren van een doorbraak in gedragsverandering. Onze programma's worden ingezet als high impact interventies als onderdeel van blended trajecten die de coaches en trainers verzorgen op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap, teamontwikkeling, verandertrajecten en high performance teams.

Onze aanpak is gebaseerd op het ploegen en smeden . Met het ploegen maken wij het nodige los binnen het team (zichtbaar maken van niet-functioneel gedrag, issues ). Zo maken wij de mindset van het team beter geschikt voor het 'zaaien en ontkiemen' van nieuw, functioneel gedrag; het in de praktijk brengen van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in het voorafgaande traject met de trainer/coach. Het ervaren van het effect van nieuw, functioneel gedrag versterkt het snappen en begrijpen van de theorie en zorgt voor een dieper besef van het belang ervan. Het oude niet-functionele gedrag wordt daarbij 'ondergeploegd' en dient als voedingsbodem voor de gedragsverandering. Met het smeden brengen wij het team en de leider(s) dusdanig 'onder druk' (verhitten) dat zij open gaan staan voor de gedragsverandering (vormen). Onder druk verdwijnt 'sociaal wenselijk' gedrag en krijgen het team en de teamleden inzicht in hun daadwerkelijke gedrag en het effect daarvan. Het ervaren en voelen van de consequenties van niet-functioneel gedrag en het ervaren van het succes van functioneel gedrag vormt de basis van de blijvende gedragsverandering.

Met het ploegen en smeden zorgen wij er voor dat het team en de leider(s) de opgedane kennis en inzichten daadwerkelijk in de praktijk brengen. Van weten naar doen door te voelen en te ervaren. De impact van het ploegen en smeden, in combinatie met de experience field waarbinnen dit plaatsvindt, staat garant voor de verankering van de opgedane kennis en inzichten binnen het team en de organisatie.

Team

TEAM OF TEAMS
GENERAL STANLEY McCHRYSTAL

Succesvol opereren onder complexe en veeleisende omstandigheden vraagt om aanpassingsvermogen en veerkracht. Het aanpassingsvermogen van een team wordt bepaald door vertrouwen, een gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijk bewustzijn en het mandaat. Succesvolle teams bestaan uit individuen die elkaar vertrouwen en elkaars sterktes en zwaktes kennen. Het gemeenschappelijk doel is onmisbaar voor de besluitvorming en het afstemmen van gedrag, beide bepalend voor het succes. Veranderingen en onvoorspelbare situaties vragen om improvisatie. Transparantie en het delen van informatie creëren het gemeenschappelijk bewustzijn dat nodig is om effectief te kunnen improviseren. De bevoegdheid om op het juiste uitvoeringsniveau besluiten te kunnen nemen en de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen verhoogt de betrokkenheid en stelt een team in staat zich continu, snel en adequaat aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Leiderschap

NIEMAND IS BELANGRIJKER DAN HET TEAM
BRIGADE-GENERAAL OTTO VAN WIGGEN

"Voordat een leider iets kan DOEN moet hij eerst iets KUNNEN en WILLEN. Als het op KUNNEN aankomt moet hij over expertise beschikken en in doen en laten het voorbeeld zijn. Daarnaast moet hij in staat zijn bewuste keuzes te maken ten aanzien van zijn gedrag. Met andere woorden; hij moet persoonlijk leiderschap laten zien voordat hij anderen kan gaan leiden. Persoonlijk leiderschap wordt in mijn ogen door vier karaktereigenschappen bepaald: emotionele stabiliteit, eerlijkheid, bescheidenheid en empathie. Het WILLEN wordt ingevuld door de bereidheid om zijn eigenbelang ondergeschikt te maken aan het teambelang. Dat doet hij door zijn gezag met een dienende attitude uit te oefenen. Niet alleen naar zijn medewerkers, maar ook naar de opdracht. Hij beschermt hen, maakt optimaal gebruik van hun capaciteiten, geeft hen de ruimte zich te ontwikkelen maar corrigeert hen ook als dat nodig is. Als een leider over deze basis beschikt kan hij daadwerkelijk gaan leiden."

Wat onze opdrachtgevers vertellen

"De samenwerking met De PloegSmid geeft onze programma's de mogelijkheid theorie vanuit de principes van Action Learning te verankeren in de praktijk.
De mensen achter De PloegSmid weten als geen ander een ontwikkelvraag om te zetten in doelgerichte actie"

Tanno Bregonje
Executive coach

"Ik heb als trainer van een groep projectmanagers het effect van het ploegen en smeden van de PloegSmid mogen ervaren. Wonderbaarlijk hoe de groep een team was geworden na een dag met de PloegSmid, waardoor wij het programma van de tweede dag vanuit cohesie en een hechtere samenwerking konden doorzetten. "

Jurriaan Dolman
Trainer/consultant bij GITP

"Als trainer werk ik voor diverse grote organisaties al 15 jaar naar volle tevredenheid samen met de mannen van De PloegSmid. Ze zijn een garantie voor ambachtelijk maatwerk. Leven zich van tevoren goed in de klantvraag in en denken mee over een uitgekiend programma. Onderscheidend goed vind ik dat ze tijdens het programma constant afstemmen en waar nodig overschakelen naar opdrachten en oefeningen die op dat moment nog waardevoller zijn voor het leerproces van de groep en/of de groepsleden. "

Dirk van Uffelen
Trainer/coach bij LeaderFit

impact die VERSTERKT

trainingen OP MAAT

verschillende LOCATIES in binnen- en buitenland