ondersteuning van trainers, coaches en adviseurs

+31 - 6 - 333 088 46 info@deploegsmid.nl

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn trainers, coaches en adviseurs van uiteenlopende bureaus. Onze programma's worden door hen ingezet als high impact interventies als integraal onderdeel van blended trajecten die zij verzorgen op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap, teamontwikkeling, verandertrajecten en high performance teams.

Elke trainer of coach heeft zijn of haar eigen visie en methode die centraal staat in het traject dat zij met hun deelnemers doorlopen. Onze aanpak is gericht op het zichtbaar en voelbaar maken van gedrag en de consequenties van niet-functioneel gedrag. Deze aanpak past binnen elke coachings- of trainingsmethode en versterkt het theoretisch kader van deze trajecten. De deelnemers gaan in een veilige omgeving aan de slag met de kennis en inzichten die zij hebben opgedaan tijdens het traject met de trainer of coach (van weten naar doen). De impact van het ploegen en smeden, in combinatie met de experience field waarbinnen dit plaatsvindt, staat garant voor de verankering van de opgedane kennis en inzichten binnen het team en de organisatie.