ondersteuning van trainers, coaches en adviseurs

+31 - 6 - 333 088 46 info@deploegsmid.nl

De PloegSmid

Wij geloven in de kracht van ervaringsgericht leren.
Kennis en motivatie alleen - kennen en willen - zijn niet genoeg om tot verandering van gedrag te komen. Het ervaren - doen en voelen - van het effect van het gedrag is essentieel voor het creëren van een doorbraak in gedragsverandering - kunnen - en het verankeren ervan.

Onze programma's versterken de methode van de trainers, coaches en adviseurs met wie wij samenwerken.
Wij richten ons op het ondersteunen en versterken van de theorie en methode van de trainers, coaches en adviseurs met wie wij samenwerken. In een veilige omgeving aan de slag gaan met de opgedane kennis en inzichten van het voorafgaande traject met de trainer/coach. Gedrag zichtbaar maken en de effecten daarvan ervaren om zo tot inzicht te komen en de noodzaak tot verandering te doorvoelen. Door vervolgens het succes te ervaren van het in de praktijk brengen van de opgedane kennis ontstaat een blijvende verandering in het gedrag. Het gezamenlijk doen ontstaan van deze doorbraak in gedragsverandering en de verankering daarvan binnen het team en de organisatie, is onze bijdrage aan de ontwikkeling van de individuele deelnemers en het collectief binnen het traject van de trainers, coaches en adviseurs.

We snappen wel wat er van ons verwacht wordt en waarom dat belangrijk is, maar hoe gaat dat in de praktijk?"

Ploegen en smeden.
Onze aanpak is gebaseerd op het ploegen en smeden. Met het ploegen en smeden zorgen wij er voor dat het team en de leider(s) de opgedane kennis en inzichten daadwerkelijk in de praktijk brengen. Van weten naar doen door te voelen en te ervaren. De impact van het ploegen en smeden, in combinatie met de experience field waarbinnen dit plaatsvindt, staat garant voor een blijvende gedragsverandering en de verankering van de opgedane kennis en inzichten binnen het team en de organisatie.

Egbert Ruijgrok

Egbert heeft als voormalig instructeur bij de Nederlandse special forces ruime ervaring in het trainen van high performance teams. Met aandacht voor de fysiek, mentale en emotionele component van het individu.
Egbert gelooft sterk in ervaringsgericht leren in een experience field met de natuur als metafoor.
Als trainer begrijpt Egbert als geen ander de kracht van vertrouwen en directe feedback. Zijn transparante persoonlijkheid is een voorbeeld voor vele (team)leiders.

David van Ling

David heeft ruime ervaring in het leiden van teams en begeleiden van organisaties onder veeleisende omstandigheden. Zijn kracht is het creëren van rust en overzicht om zo tot inzicht en de juiste focus te komen.
De impact van ervaringsgericht leren vormt voor David de basis van het verkrijgen van inzicht en het creëren van een doorbraak om tot gedragsverandering te komen. Voor hem is geen omgeving zo krachtig als de natuur om te ervaren hoe belangrijk improvisatie, veerkracht en aanpassingsvermogen zijn.